PROJEKT: logotyp, wizytówka, layout strony www
KLIENT: firma Desigoo
_____
Logotyp zaprojektowany został dla klienta, który chciał stworzyć portal społecznościowy, galerię on-line dzieł sztuki wykonywanych przez małych "artystów". Strona internetowa miała być platformą, gdzie rodzice, dziadkowie, dorośli i instytucje edukacyjne i kultury (np. szkoły, domy kultury) mogłyby promować zdolnych uczniów i rozpowszechniać dziecięcą twórczość.

Logotyp miał być lekki, zabawny i kojarzący się ze sztuką i dziećmi. Spośród 3 projektów, które przedstawiłam klientowi wybrany został projekt z dziecięcą "buzią" w berecie i stylizowaną literką A, której jedna noga zamienia się w pędzel. 
 

Back to Top