Projekt:
cykl rysunków do projektu
"Patrz bajtel, tu kino! - krótka historia kina dla dzieci".
Celem projektu było przybliżenie dziejów kina i twórczości filmowej dzieciom a autorką projektu była moja znajoma Agata Hofelmajer-Roś - edukatorką filmowa. Narysowałam serię ilustracji ze zwierzętami i kinem w tle, które miały być również elementem strony internetowej promującej projekt.

___________
Project:
a series of drawings for the project
"Look kid, a cinema! - a short history of cinema for children."
The aim of the project was to present the history of cinema and filmmaking to children. The author of the project was my friend Agata Höfelmajer-Ros - film educator. I drew a series of illustrations of animals and cinema in the background, which were also meant to be a part of website promoting the project.Back to Top